top of page

Svaz mažoretek a twirlingu ČR spolupracuje s Českou Federací Mažoretkového Sportu (ČFMS) v rámci projektu

BACK TOGETHER

Smyslem tohoto projektu je pořádání společné soutěže dvou nejstarších mažoretkových organizací na území ČR a tím i navázání na jejich společnou historii z let 1994 – 1999, kdy se v Hranicích na Moravě konaly první soutěžní celorepublikové přehlídky mažoretek, za jejichž organizací stáli právě představitelé současného Svazu mažoretek a twirlingu ČR a České federace mažoretkového sportu.

Přesně o 20 let později se současní zástupci těchto organizací sešli společně u jednoho stolu a přesto, že mažoretky prošly v každé organizaci rozdílným vývojem a nyní představuje každá samostatnou sportovní disciplínu (klasická mažoretka a mažoretkový sport), delegace z obou organizací projevily vůli a přání na zahájení opětovné spolupráce pod symbolickým názvem BACK TOGETHER.

bottom of page