top of page
KVALIFIKAČNÍ KOLO SÓLO, DUO, TRIO 2022
TŘÍDA A, B, C
  výsledky

Termín konání:  23/04/2022

Místo: Holešov

SÓLA

Sólo minimažoretky

Sólo děti A

Sólo děti B

Sólo děti C

Sólo junior ml. A

Sólo junior ml. B

Sólo junior ml. C

Sólo junior st. A

Sólo junior st. B

Sólo junior st. C

Sólo senior A

POSTUPY NA MČR

DUA

Duo minimažoretky

Duo děti + junior ml. A

Duo děti B

Duo děti C

Duo junior ml. B

Duo junior ml. C

Duo junior st. A

Duo junior st. B

Duo senior A

Duo senior B

TRIA

Trio děti

Trio junior st.

bottom of page