top of page
CTA_logo.png

Czech Twirling Academy je název projektu založený v roce 2017 Anetou Polákovou a Terezou Rejlovou. Je zaměřen
na celkové zlepšení českého twirlingu v oblasti techniky, náročnosti, těla a projevu. CTA probíhá pod vedením největších jmen z řad evropských a světových lektorů. V sezóně 2017 / 2018 to byli lektoři Maryse Budan, Tihomir Bendelja a Pieter Hazeu.

V tuto chvíli je projekt pozastaven.

bottom of page