Svaz mažoretek a twirlingu ČR, z.s.

U Uranie 1583/21, 170 00 Praha 7

Děkujeme za odeslání!

Kontakty

156570830_236851791467589_16372247779706

Ing. Michaela Holmanová

Prezidentka SMTČR, z.s.

+420 724 777 964, prezident@nbta.cz

- členka výkonné rady

- ekonomický úsek

- granty a dotace

Pěva Vosátková

Manažer členské základny

+420 777 646 698, info@nbta.cz

- viceprezident

Iva Rejlová

technická ředitelka pro twirling

- viceprezident pro mezinárodní vztahy

- supervisor twirlingové komise

Tereza Janoušková

Technická ředitelka pro mažoretky

+420 704 027 230, mazoretky@nbta.cz

- členka výkonné rady

- vedoucí mažoretkové komise

Mgr. Lenka Klepalová

Metodik

- členka výkonné rady

Renáta Hloušová

Manažer pro granty a dotace

- členka výkonné rady