2018-Poreč_ME MAŽORETKY.jpg

KDO

JSME?

Jsme moderní a silnou základnou pro všechny, kteří se chtějí věnovat mažoretkám nebo twirlingu. Jsme největší svaz na území České republiky zaštiťující tyto dva sporty již více jak 
25 let. Jsme členem největší světové asociace IBTF (International Baton Twirling Federation), která vznikla sloučením dvou světových federací, WBTF (World Baton Twirling Federation) a WFNBTA (World Federation of National Baton Twirling Associations).

Naší hlavní činností je pořádání vrcholových soutěží v mažoretkách a twirlingu pod registrovanou značkou Národní šampionát mažoretek a twirlingu ČR®. Národní šampionát je seriálem soutěží zakončený mistrovstvím České republiky, ze kterého nominujeme a vysíláme českou reprezentaci na mezinárodní soutěže po celém světě. Intenzivně školíme vedoucí našich klubů, porotce, lektory, twirlery i mažoretky. Každoročně pořádáme výukové semináře pro začátečníky i pokročilé.  Jsme také jediným garantem odborné výuky a metodiky twirlingu v České republice. A v neposlední řadě jsme jediná organizace v České republice, která pořádá mistrovské soutěže klasické mažoretky v tradičních disciplínách jako je pochodové defilé za doprovodu živé kapely.

 
 
 

Jsme hrdým členem největších světových organizací:

IBTF-logo.png
unnamed.png
unnamed (1).png
unnamed.jpg
 

HISTORIE

Svaz mažoretek a twirlingu ČR (SMTČR) zahájil svou činnost již v roce 1995, tehdy ještě jako Sekce mažoretek svazu hudebníků ČR. Její čelní představitelé se podíleli na vzniku prvních mezinárodních přehlídek mažoretek, které se od roku 1994 začaly každoročně konat v Hranicích na Moravě a daly tak základ prvním národním soutěžím mažoretek v České republice.

V roce 1998 se Sekce mažoretek svazu hudebníků ČR stala členem evropské mažoretkové a twirlingové asociace NBTA Europe. O dva roky později proběhl první ročník Národního šampionátu mažoretek v Poděbradech, ze kterého poprvé v české historii vítězové soutěží postupovali na mezinárodní soutěž Mistrovství Evropy mažoretek NBTA.

Členství v evropské asociaci NBTA, která je nejstarší a největší evropskou mezinárodní organizací, nám také otevřelo dveře do světa twirlingu.  Řádným členem jsme se stali v roce 1998. A byla to právě Christine Bel, technická ředitelka NBTA Europe a dcera jednoho ze zakladatelů NBTA Europe, která vedla historicky první seminář twirlingu v ČR v roce 2001. Činnost sekce mažoretek svazu hudebníků ČR  se rychle rozrůstala, proto došlo k osamostatnění a ve stejném roce byl založen  Svaz mažoretek a twirlingu ČR.

 

ORGÁNY & KOMISE

Vzdělávání trenérů a vedoucích je jednou z priorit našeho Svazu.

Při práci s dětmi a mládeží je důležité znát správnou metodiku vedení tréninku.

MAŽORETKOVÁ SEKCE

Mažoretková sekce je poradní orgán pro výkonnou radu Svazu mažoretek a twirlingu ČR v čele s technickým ředitelem pro mažoretky. Tato sekce se zabývá problematikou mažoretek, plánuje akce, soutěže, tvoří soutěžní řád a propozice. Členkami sekce jsou bývalé mažoretky a nynější aktivní trenérky i vedoucí mažoretkových skupin z celé České republiky, které v našem Svazu působí již řadu let a za svá aktivní soutěžní léta byly velmi úspěšné. Na svém kontě mají řadu titulů z domácí i evropské scény,  a to jak ze svých soutěžních let, tak i se svými nynějšími týmy.  Úzce spolupracuje s twirlingovou sekcí při vzdělávacích seminářích, zkoušek Level a nominacích na mezinárodní soutěže.

TWIRLINGOVÁ SEKCE

Twirlingovou sekci řídí technická komise twirlingu. Je poradním orgánem pro výkonnou radu Svazu mažoretek a twirlingu ČR v čele s technickým ředitelem pro twirling. Komise je čtyřčlenná. Členkami komise jsou bývalé úspěšné twirlerky, mezinárodní lektorky a porotkyně.
V průběhu roku komise připravuje soutěže, semináře, vzdělávácí cyklus seminářů a zkoušek Level a další twirlingové akce. Úzce spolupracuje s mažoretkovou sekcí při vysílání nominovaných reprezentantů na mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu.

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada (dále jen VR) je výkonný a řídící orgán SMTČR. Tvoří ji prezident, technický ředitel pro mažoretky, technický ředitel pro  twirling, manažer členské základny, metodik a manažer pro granty a dotace.  Výkonnou radu volí členská základna Svazu vždy na čtyři roky. Kandidáti do jednotlivých funkcí musí být členy Svazu a měli by mít jak odborné předpoklady pro danou funkci, tak i dlouholetou zkušenost v mažoretkovém či twirlingovém prostředí.

Tereza Janoušková

Technická ředitelka pro mažoretky

+420 704 027 230, mazoretky@nbta.cz

Lenka Klepalová

Metodik

Renáta Hloušová

Manažer pro granty a dotace

 

Ing. Michaela Holmanová

Prezidentka SMTČR, z.s.

+420 724 777 964, prezident@nbta.cz

Pěva Vosátková

Manažer členské základny

+420 777 646 698, info@nbta.cz

Iva Rejlová

technická ředitelka pro twirling

+420 776 040 612, twirling@nbta.cz