top of page

 

Virtual Nations Cup 2022

Disciplíny a výkonnostní úrovně:

Ženy – sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, umělecké sólo

Level B – youth 12-14, junior 15-17, senior 18-21, adult 22+

Level A – youth 12-14, junior 15-17, senior 18-21, adult 22+

Level Elite – youth 12-14, junior 15-17, senior 18-21, adult 22+

Muži – sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, umělecké sólo

Level B – junior 12-17, senior 18+

Level A – junior 12-17, senior 18+

Level Elite –  junior 12-17, senior 18+

Umělecký pár

Level B – junior 12-17, senior 18-21, adult 22+

Level A – junior 12-17, senior 18-21, adult 22+

Level Elite – junior 12-17, senior 18-21, adult 22+

Pár se zařazuje podle věku staršího člena. 

Věky se počítají k datu 31.12. 2021 (včetně).

Pro všechny disciplíny ve výkonnostní třídě B a A platí standardní tabulky omezení obsahu.

Za zařazení soutěžícího do vhodné výkonnostní úrovně a dodržení omezení obsahu odpovídá trenér či vedoucí. 

Soutěžící zařazen do výkonnostní třídy dle zařízení na MČR 2019. Změny jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Soutěž budou hodnotit certifikovaní porotci WBTF. 

 

Přihlášky

(včetně videí a plateb startovného) pro Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, umělecké sólo a umělecký pár musí být odeslány zvlášť. 

Sólo: přihlášky nejpozději do 5.1.2022 (soutěž 22.1.2022)

2 hůlky: přihlášky nejpozději do 26.1.2022 (soutěž 12.2.2022)

3 hůlky: přihlášky nejpozději do 26.1.2022 (soutěž 12.2.2022)

Umělecké sólo: přihlášky nejpozději do 16.2.2022 (soutěž 5.3.2022)

Umělecký pár: přihlášky do 16.2.2022 (soutěž 5.3.2022)

Soutěžící obdrží zlaté, stříbrné, bronzové hodnocení nebo hodnocení za účast.

Zlaté hodnocení – vynikající provedení a kvalita vystoupení, splňuje požadavky na disciplínu i výkonnostní úroveň ve všech oblastech

Stříbrné hodnocení - dobré provedení a kvalita vystoupení s malým počtem chyb, splňuje požadavky na disciplínu i výkonnostní úroveň ve většině oblastí

Bronzové hodnocení - průměrné provedení a kvalita vystoupení, stále se rozvíjející dovednosti v provedení

Hodnocení za účast – nedostatečně rozvinuté kvality provedení a vystupování

Hudba

je povinná WBTF s následujícím časovým omezením v jednotlivých disciplínách:

Sólo                 =          1:44 min

2 hůlky             =          1:29 min

3 hůlky             =          1:29 min

Umělecké sólo =          1:44 min

Umělecký pár   =          1:44 min

Hudební doprovody budou vedoucím zaslány na vyžádání nebo ji najdete ke stažení zde: 

https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-solo-music

https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-2-baton3-baton-music

https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-artistic-twirlartistic-pair-music-2015

Startovné:

Sólo: 30 USD za soutěžícího

2 hůlky: 30 USD za soutěžícího

3 hůlky: 30 USD za soutěžícího

Umělecké sólo: 30 USD za soutěžícího

Umělecký pár: 60 USD za pár

 

Veškeré přihlášky a informace k soutěži najdete na Virtual Nations Cup Entry Forms | World Baton Twirling Federation (wbtf.org)

bottom of page